Praca na wysokości - podstawowe informacje

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Ustawowa definicja pracy na wysokości stanowi, że jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m ponad poziomem podłogi lub ziemi. Przepisy wyraźnie podkreślają, że nie chodzi tu jednak o prace na powierzchniach (§ 105 ust. 1-3 rozporządzenia):
osłoniętych ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
wyposażonych w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Podstawowy sprzęt do prac na wysokościach  
1. Szelki bezpieczeństwa
2. Amortyzatory bezpieczeństwa
3. Linki bezpieczeństwa
4. Poziome liny kotwiczące
5. Urządzenia do pracy w podparciu
6. Pasy do pracy w podparciu
7. Urządzenia samohamowne
8. Statyw bezpieczeństwa
9. Słupołazy
10. Drzewołazy
11. Pasy dla dźwigających i antywibracyjne

Szczegółowe info o pracach na wysokościach znajduje się na stronie http://www.ciop.pl/11348.html