Sprzęt gaśniczy

Zawór hydrantowy

Łączniki tłoczne i ssawne, nasady tłoczne lub tłoczno-ssawne, pokrywy nasad, przełączniki, smok ssawny, rozdzielacz  kulowy, prądownice hydrantowe, zawór hydrantowy...

wąż gaśniczy

Z wysokiej jakości surowców, odporne na działanie warunków atmosferycznych, lekkie i elastyczne...

Hydrant

Oferujemy wysokiej klasy hydranty wewnętrzne DN25, DN52 i DN 33, szafki ochronne na gaśnice, szafy specjalne na sprzęt przeciwpożarowy i centra pianotwórcze.
Hydranty wewnętrzne są zaprojektowane i wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami.

Koc gaśniczy

Koc gaśniczy  jest to sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego.

Gaśnica znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, transporcie samochodowym i kolejowym oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, garażach itp.